THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Điều kiện nhận thẻ:

  • Khách hàng mua trên 300.000đ
  • Mỗi 100 đồng, tích lũy được 1 điểm

Điều kiện nhận thẻ:

  • Được giảm 5% mặt hàng nguyên giá (Trừ 1 số gian hàng), không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của gian hàng.

Điều kiện nhận thẻ:

  • Được giảm 10% mặt hàng nguyên giá( Trừ 1 số gian hàng ), không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của gian hàng.

CÁCH THỨC TÍCH LŨY VÀ ĐỔI ĐIỂM

Thẻ Thành Viên NOWZONE (NOWZONE Membership Card) được cấp khi Khách hàng có hóa đơn mua hàng trên 300.000 đồng tại NOWZONE. Khách hàng đăng ký làm thẻ tại quầy chăm sóc khách hàng và nhận thẻ ngày sau khi đăng ký.

Với mỗi 100 đồng mua hàng tại NOWZONE, Khách hàng sẽ tích lũy được 01 điểm. Khi mua hàng với giá trị 1.000.000 đồng khách hàng sẽ có được 10.000 điểm và 10.000 điểm đó sẽ tương đương với giá trị 10.000 đồng khi Khách hàng mua sản phẩm bằng thẻ Thành Viên.

Việc tích lũy điểm không áp dụng tại Zela Diamond, Phúc Long, The Coffee Bean, Koi (Tầng 1); Làng Xì Trum, tiNi World, BB Wellness (Tầng 3); Tất cả nhà hàng tại Tầng 4

Trong trường hợp trả lại hàng hóa đã mua bằng điểm, thì điểm đó sẽ được tích lũy lại vào thẻ, không được hoàn trả lại bằng tiền mặt. Mọi giao dịch mua hàng với đối tác bên ngoài của NOWZONE sẽ không được tích điểm.

Bất kỳ thời gian nào,khách hàng đều có thể kiểm tra điểm tích lũy của mình tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng. Điểm dùng để mua hàng tại NOWZONE sẽ được tự động khấu trừ từ điểm tích lũy.